Allégatan-Källegatan

Allégatan - Källegatan med kvarteret Yngve. detta är ett så kallat stöphus.

År 1930

År 2023