Allégatan - Lilla Brännerigatan

Kvarter Ceres Allégatan-Lilla Brännerigatan och byggnaden är tom och väntar på rivning.

År 1981

År 2023