Allégatan - Skolgatan

All denna bebyggelse i denna korsning är borta i dag. Det enda som står kvar är kyrkan och Von Anska huset.

Ĺr 1920-tal

År 2023