Allégatan - Skolgatan

                                                Hörnet av Allégatan - Skolgatan där Hemslöjden låg. Jag vet tyvärr inte när denna byggnad revs.

År 1963

År 2023