Allégatan - Södra Kyrkogatan

Allégatan med Södra Kyrkogatan som här är ersatt med trappor efter höjningen av Allégatan på 1930-talet.

År 1959

År 2023