Åsbogatan 3

Kvarteret Pegasus, Åsbogatan, - Allégatan - Österlånggatan - Bäckegränd, fick nya stenfastigheter i etapper, efter träfastigheterna. 

Ĺr 1927

År 1930

År 2023