Åsbogatan

Åsbogatan från Sandgärdsgatan mot torget

År 1891

År 2022