Åsbogatan - Österlånggatan

Korsningen Österlånggatan och Åsbogatan, bilden är fotograferad år 1931 och det finns många trähus som är intakta ännu men det skulle ske en radikal förändring. I samband med att Södra Torget omvandlades till ett busstorg så ville man även förnya området kring torget

År 1928

År 2023