Berglunska gården

Vy från Viskan nedanför Carolikyrkan med Berglundska gården och Hotell Metropol i slutet av 1800-talet

År slutet av 1800-talet

År 2023