Brandstationens baksida

Brandkårsförbundets möte 9 augusti 1930 vid gamla brandstationen i kvarteret Eko.

År 1930

År 2020