Christansfeldt

Christiansfeldt var en gång i tiden en sommarbostad för apotekaren Christian von Südow och det är från honom som huset fått sitt namn. Historien kring detta hus är lika fascinerande som dess renovering. 1914 köptes det av staten och Kungliga Älvsborgs Regemente när de flyttade från Fristad Hed till I15. Då fick huset agera överstevilla under många år innan det blev en privatbostad igen 1999.

År 1907

År 2023