Fabriksgatan - Mariedalsgatan

Arbetarbostäderna i hörnet av Fabriksgatan - Druveforsvägen - Mariedalsgatan byggde år 1920 som arbetarbostäder får Viskabergs personal. Byggnaden revs i slutet av 1960-talet och i dag sä det bara en stor parkeringsplats

År 1960-tal

År 2023