Vägen till Funningen

Den härliga backen från Varbergsvägen upp mot Funningen. Det var nog värre att komma uppifrån och ner mot järnvägsspåret.

År slutet 1960-tal eller början av 1970-talet

År 2024