Borås Klädningstygsfabrik

Företaget AB Borås Klädningstygsfabrik grundades 1898 av ett konsortsium under ledning av Christian Pedersen. Företagets första direktör var Oluf Olsen. För verksamheten inköptes en tomt på landeriet Armbåga där en fabriksbyggnad i 3½ våning uppfördes. Vid en förödande brand 1908 ödelades stora delar av den ursprungliga fabriken. En delvis ny fabriksbyggnad byggdes dock upp på samma plats efter ritningar av den i Borås flitigt anlitade arkitekten Lars Kellman. År 1915 expanderade verksamheten och företaget köpte, i samarbete med Manufaktur AB Svea, Svenska Kamgarns Spinneri AB i Norrköping. Klädningstygsfabrikens verksamhet omfattade kamgarnsväveri och appreturverk och tillverkningen utgjordes huvudsakligen av breda klädnings-, kapp och dräkttyger samt breda yllekamgarnstyger. 1929 köptes företaget av Kilsundskoncernen. Fabriken sysselsatte som mest cirka 200 anställda. Verksamheten lades ned i samband med en fusion mellan Kilsundskoncernen och Svenska Yllekoncernen 1966, då Saxylle Kilsund bildades. Byggnaden har efter nedläggningen bland annat under en kort tid in på 1970-talet utnyttjats för småskalig väveritillverkning av AB Borås Mattväveri, Branzell & Persson. Delar av anläggningen revs i början av 1980-talet. Idag används byggnaderna, som renoverades under 1988–89, som industrihotell och ett antal företag med olika inriktning har kontor och lager i byggnaden.

År 1911

År 2022