Hallbergsgatan mot norr

Hallbergsgatan mot norr från Stora Brogatan med kvarteret Mars. I bakgrunden gamla brandstationen.

.

År 1927

År 2022