Järnvägsgatan västerut

Järnvägsgatan västerut med början av Allégatan till vänster. Nedanför Allégatan i kvarter Aeolus byggdes Folkets hus. Gatan mittemot Allégatan är Olovholmsgatan.

År 1927

År 2022