Järnvägsgatan

Järnvägsgatan mot öster

År Okänt

År 2023