Källegatan - Österlånggatan

Källegatan mot väster x Österlånggatan med kvarteret Vesta. Byggmästare Ohlssons hus som på 1960-talet flyttades till Ramnaparken och blev kansli för muséet. I bakgrunden D G Rudholm & Co som tillverkade barnkläder. Även kallad för Olssonska gården.

År 1925

År 2022

Olssonska gården i Ramnaparken År 2021