Kungsgatan - Stora Brogatan

Korsningen Kungsgatan - Stora Brogatan, det ser ut som att denna gamla träbyggnad är på väg att rivas. Tyvärr så vet jag inte vilket år bilden är fotograferad.

År okänt

År 2022