Stora Torget med RikeNelson fastighet

Stora Torget innan Rådhuset. Obelisken på torget. De två husen mitt i bild är till vänster Flaméns vinhandel och det högra är Rike Nelsons

År 1908

År 2023