Södra Kyrkogatan med Kv Midas

Kvarteret Midas och detta står nog och väntar på rivning. Kvarteret Jason till höger är redan rivet.

År 1960-tal

År 2023