Allégatan - Södra Kyrkogatan Kv Munin

F.d. Stadsfiskal Fondelius hus vid Allégatan - Södra Kyrkogatan. Allégatan till höger och Södra Kyrkogatan till vänster.

År 1914

År 2023