Österlånggatan med Kvarter Orion

Österlånggatan med Kvarteret Orion och Bäckegrän till vänster och höger. Denna byggnad revs 1931 och ersattes av Borås första funkisbyggnad där EPA flyttade in.

År 1910

År 2023