Korsningen Lilla Brännerigatan och Sandgärdsgatan

Lilla Brännerigatan mot öster från Sandgärdsgatan med Borås Bleckslageri i kvarteret Frej. Sedan byggdes polishuset här.

På nutidsbilden har jag maskerat bilden eftersom man inte får fotografera polishuset och lägga ut på internät. Men så fort polisen har flyttat från fastigheten kommer jag att byta ut den bilden.

År 1928

År 2022