Lilla Brännerigatan mot väster

Lilla Brännerigatan från Sandgärdsgatan år 1928

År 1928

År 2022