Lilla Brogatan österut

Lilla Brogatan österut med kvarteret Sleipner till vänster och kvarter Valhall till höger.

År 1931

År 2017