Nybrogatan mot söder

Nybrogatan mot söder vid Tryckerigatan med kvarteret Ajax t.v.

.

År 1930

År 2022