Österlånggatan - Åsbogatan

Petzallska fastigheten, 1920-talet. I hörnet Österlånggatan - Åsbogatan.

År 1920-tal

År 2023