Österlånggatan - Lilla Brännerigatan

År 1981

År 2023