Österlånggatan - Skolgatan

Linus Anderssons hus i korsningen Österlånggatan - Skolgatan. I bakgrunden Hotel du Nord.

År 1900-1925

År 2023