Österlånggatan - Smedsgatan

Lundbergska huset vid Österlånggatan. Lundberg var ägare till färgeriet "Kilen" som var beläget i nuvarande Stadsparken. Bostaden har adress kv. Pollux.

År 1913

År 2023