Österlånggatan 69

Elementarläroverket för flickor (Siriusskolan). Österlånggatan kvarter Sirius. År 1878 bildades Elementarläroverket för flickor i Borås. Skolans första läsår började den 4 september 1878. Skollokaler uppläts i ett tvåvåningshus vid Österlånggatan intill Södertull. Den 1 september 1886 flyttade skolan in i ett eget skolhus vid Österlånggatan då var skolan nybyggd och senare byggde man till år 1911.(sedermera Siriusskolan).
År 1923 ändrades namnet till Högre läroverket för flickor i Borås, vilket innebar att godkänt avgångsbetyg från skolan medförde normalskolekompetens. Den 1 juli 1932 ombildades skolan till Kommunala flickskolan i Borås. Samtidigt flyttade skolan in i lasarettsfastigheten, Åsbogatan 19. Realskolelinjer vid flickskolan infördes höstterminen 1951. Höstterminen 1962 blev skolan samskola med namnet Kommunala samskolan, då realskolelinjer infördes även för gossar. Höstterminen 1965 började även grundskolelinjer på Kommunala samskolan. Då fanns alltså parallellt flickskole-, realskole- och grundskolelinjer på skolenheten. Därmed började arkivbildaren Åsbo rektorsområde och skolenheten fick namnet Åsboskolan fr o m höstterminen 1966. Organisationen av flickskole- och realskoleklasserna, som upphörde vårterminen 1969 resp vårterminen 1968, behandlas dock som en egen arkivbildare t o m vårterminen 1969. Flickskolan hade egen styrelse 1878-1957/58. Därefter sorterade skolan under skolstyrelsen i Borås. Jämte styrelsen fanns under år 1878-1932 en principalsinstitution, som hade till uppgift att garantera skolans fortbestånd och representera målsmännens och allmänhetens intressen i skolans liv.

År 1913

År 2015