Österlånggatan

Färgerifabrikör Rambergs stöphus på Österlånggatan. Kv Ajax.

.

År någon gång mellan 1900 - 1925

År 2022