Österlånggatan med kv Charon t.v

Österlånggatan mot söder med Borås Tekniska Affär i kvarteret Charon till vänster. Hötorget lite lägre fram och Caroli kyrkan till höger.

År 1925

År 2023