Österlånggatan - Färgerigatan

Bilden är tagen från Södra Torget. Hela huskomplexet revs 1937, kvarter Remus..

År 1930

År 2023