Österlånggatan - Källegatan Sandwalls Bryggeri

Sandwalls Ångbryggeri AB på Kvarngatan med fasad mot Österlånggatani kvarteret Saturnus. Byggnadens murningsarbeten utgjorde en av stadens vackraste fasader. På 1960-talet revs hela bryggeriet ned och flyttade sin verksamhet till nya lokaler på Hulta. På den gamla tomten uppfördes ett nytt hus för Borås Stads verksamheter.

År troligen 1965

År 2023