Österlånggatan - Lilla Brogatan Kv Pandora

Kvarter Pandora 4 B i hörnet Lilla Brogatan 29 och Österlånggatan 41, uppförd 1851 av Fru Hedvig Cloth. Byggnaden innehöll 2 våningar och vindsvåning. Butiker som fanns här var bl.a. AB J. F: Björsell bokbinderi & Pappershandel som grundades av Johan Fredrik Björsell år 1888. Sedan fanns Kafé Sqvantum i detta hus.

År okänt 1930-40-tal

År 2023