Österlånggatan - Stora Brogatan Kv Pan

Jean Medbergs bosättningsaffär på Österlånggatan 28 omkring 1911. I samma lokaler fanns tidigare Jean Medbergs bosättningsaffär. Detta välkända hörn vid Stora torget kallades tidigare för ”Medbergs hörna” och tidvis även för ”Pengalösa hörnet”. Det hörn var även platsen för Borås första trafikljus.
År 1962 upphörde Hubos bosättningsaffär då fastigheten skulle rivas.
Hubos hörn i korthet:
1856-1908: Affären grundades av Viktor Chrosternin och övertogs senare av sonen Carl.
1908-1924: Innehavare var nu Jean och Curt Medberg, som senare övergick till handel med byggnadsmaterial.
1924-1935: Ny ägare blev Boréns AB, bröderna Paul och Karl Borén från Ulricehamn.
1935-1962: Bosättningsaffärens namn var nu AB Hubo och drevs av Georg Garby.

År 1911

År 2023