Sandgärdsgatan mot norr

Sandgärdsgatan mot norr 1928, kvarter Munin till vänster och kvarter Midgård till höger.

År 1928

År 2022