Sandgärdgatan mot söder

Sandgärdsgatan mot söder, kvarter Valhall i fonden.

År 1892

År 2022