Sandgärdsgatan mot norr

Sandgärdsgatan norrut från Södra Kyrkogatan med kvarteret Heimdal i mellanplanet

År 1927

 Så här såg det ut år 1932

År 2022