Sandgärdgatan - Lilla Brogatan Kv Tor

Sandgärdsgatan mot norr från Lilla Brogatan med kvarteret Tor till höger och kvarteret Sleipner till vänster.

År 1928

År 2022