Sandgärdsgatan - Södra Kyrkogatan Kv Midgård

Sandgärdsgatan 31 till höger, tomt nr 187 i kv Midgård bebyggdes 1899 av gelbgjutare f. 1850 Claes Wallin (Tärby) som bodde på en angränsande tomt mot Stengärdsgatan. På bilden nedan syns i det högra skyltfönstret Amber Förlag. Amber blev senare namnet på den klubb som Rolf Pedersen använder sig av i gamla Bierstubens lokaler på Yxhammarsgatan 3. Angränsande tomt till vänster blev aldrig bebyggd efter stadsbranden 1827 innan det nya huset byggs omkring 1975.

År 1963

År 2023