Sandgärdsgatan - Södra Kyrkogatan Kv Hermod

Västgöta-Demokraten var en socialistisk tidning som började att utges här 1926. 1933 köptes fastigheten här på Allégatan som då var ett gammalt vackert trähus med tinnar och torn. Här hade tidigare Borås Annonsblad haft sin verksamhet sedan 1918 med den välkände redaktören Anders Brander. 1926 lades denna tidningen ned, Brander hade då varit i Borås sedan 1893 då han startade Borås-Posten. 1949 flyttade VD till nybyggda lokaler på Allégatan 59. Sista numret av VD utkom 1986-09-02.

År 1933

År 2023