Sandvalls bostadshus på Bryggaregatan

Sandwalls vostadshus intill fabriken som ligger till vänster i bild i Kv Saturnus och tull vänster ligger Algots i Kv Vesta. Sandwalls Ångbryggeri, anlades 1849. Inköptes av Alfred Sandwall 1862 som ensam ägare till 1906 då hans son Sven Sandwall inträdde som delägare av Bryggeriet. Av det ursprungliga bryggeriet finns inte numera mycket kvar. Det har gjorts många om och tillbyggnader.

År 1965

År 2023