Södra Kyrkogatan västerut

Södra Kyrkogatan mars 1962. Några dagar efter ett kortet togs så började dom riva Kvarter Hercules, Kvarter Jason revs senare.

År 1962

År 2023