Södra Kyrkogatan österut från Kv Herkules, Jason och Midas

Södra Kyrkogatan österut med Stora Kyrkogatan ner till höver och längre fram är det Lilla Kyrkogatan ner till höger.

År 1966

År 2023