Södra Kyrkogatan österut

Södra Kyrkogatan österut från Sandgärdsgatan med kvarteret Heimdal i mellanplanet.

År 1928

År 2022