Södra Torget

Södra Torget 1900-1925, det var på denna tid som Södra Torget var bebyggt. Hela denna bebyggelsen revs senare för att bli ett salutorg.

År 1900-1925

År 2023