Sparregatan 16

Sparregatan 16, tomt nr 388, kv. Yngve 3 Tomterna på Sparregatan 16 och Allégatan 65 (tomt 389) ägdes på 1820-talet av den förmögne handlaren Salmenius som ägde stora delar av Västra Haga. Omkring 1825 köptes de båda obebyggda tomterna av handlaren f. 1787 Lars Scherdin d. 1842, och övertogs senare av hans änka. På den angränsande tomten byggdes omkring 1835 en smedja av Hushållningssällskapet som revs 1912 och ersattes med en ny tegelbyggnad.  1862 köper handlaren f. 1805 Olaus Scherdin de båda tomterna 388 och 389 och bygger sig ett nytt stenhus nere vid Allègatan 65. På tomten ovanför, nr 388, bygger han sig en förrådsbyggnad i trä utefter Sparregatan (som då ej var gata). På 1890-talet breddas och iordningsställs den nya Sparregatan.
Scherdin avlider 1886 i sitt stenhus och de båda tomterna övertas därefter av lektor Magnell och hans familj som flyttar hit 1887. 1896 flyttar Magnell till Norrköping och grosshandlare f. 1870 Sigge Williamsson, som var född vid Hötorget, köper tomterna. Han river det gamla träförrådet mot Sparregatan och uppför där ett nytt hyreshus av trä i 2 våningar i vinkel mot Källegatan. 1899 inflyttar den förste hyresgästen som är konstnären f. 1839 Carl Israel Östrand (Gävle) och hans familj.
Redan 1900 anordnar han en konstutställning i sin nya lägenhet och en stor del av hans verk säljes.
Östrand var gift med en adelskvinna och hade en dotter som hette f. 1866 Berta (Bess kallad) som var teckningslärare på Tekniska Skolan mellan 1895–1904, då hon gifte sig med keramikern A.H.Wissler och flyttar till Mariefred. 1906 dör konstnärens fru och Östrand flyttar till Gävle där han avlider 1909. 1904 flyttar Sigge in i stenhuset nere vid Allégatan för att senare flytta till Sparregatan där han dör 1929. Hans syskon och mor flyttar även hit till Sparregatan.
Sigge startade 1902 Svea Manufaktur AB vid Bockasjön tillsammans ned Carl Eiserman, Axel Bergengren, Torsten Jacobsson och f. 1872 David Olander som bott i grannhuset Källegatan 24 sedan 1875.
Olander flyttar 1917 in här som hyresgäst och lever här till sin död 1946. Sigge startade också Sigge Williamsson Ylleindustrier strax efter sekelskiftet och bygger 1916 en ny fabrik i 4 våningar på Bryggaregatan 3 som senare blir ADE-Bolaget. Sigges mor f. 1840 Emelie Kollberg avlider här 1935 och systern f. 1867 Anni dör här 1940. Systern f. 1873 Ingeborg (Bollad kallad) dör här 1965.
En mängd olika hyresgäster har passerat här genom åren. Stenhuset revs i mars 1979 och huset på Sparregatan kort därefter.

År 1960-tal?

År 2023